HONG HE HONG JIA QUAN - ŠKOLA ČÍNSKÉHO KUNG FU

Shaolin Hong Jia Quan - jihočínské bojové umění.

      Styl HONG JIA QUAN, který vyučujeme, je  tradičním pojetím výuky jižního Čínského kung fu. Naše škola je nositelem odkazu dovedností starých mistrů a jejich tradic a díky dostupné fyzické náročnosti a multifunkčnímu přínosu umožňují cvičení širšímu věkovému spektru potencionálních zájemců. Styl Shaolin Hong Jia Quan se řadí k celosvětově známým a populárním stylům Čínského kung fu/tradičního wushu. Tento styl vznikl na počátku dynastie Qing kolem roku 1644 v Číně. Základem mu byl původní styl tygra, který se cvičil v klášteře Shaolin obohacený následně o další techniky stylu jeřába a dále zvířat hada, draka a pantera.  

Cvičení ve škole Shaolin Hong Jia Quan probíhá v duchu tréninků ve škole mistra Lee Quan Fu na Taiwanu, přičemž se dbá na aktivní a individuální přístup učitele k žákům. Zvláště oblíbenými se staly techniky napodobující pohyby již zmiňovaných zvířat při boji. Tyto techniky mají sebeobranný charakter a jejich pravidelným cvičením získává cvičenec rychlost, sílu a odolnost rukou i nohou. Údery i kopy včetně technik postojů se cvičí samostatně ve stínových formách nazývaných ji ben gong. Následně jsou procvičovány v sestavách nazývaných taolu. Jak už bylo řečeno každá technika má svůj sebeobranný charakter a reálné použití těchto technik je součástí cvičení žáků ve dvojicích. Po zvládnutí základních technik se žáci učí  pokročilejší stínové i aplikační techniky pěstního boje. Ke cvičení neodmyslitelně patří i cvičení se zbraněmi. Základními zbraněmi ve stylu Shaolin Hong Jia Quan jsou dlouhá tyč, šavle Dao, meč Jian, kopí, halapartna Da Dao, motýlí meče, vějíř a další. Stejně tak jako u pěstních forem tak i se zbraněmi se současně se stínovými formami procvičují techniky sebeobrany a boje. Součástí tréninku ve škole Shaolin Hong Jia Quan je i nácvik technik boje Sanda, jejímž  cvičením si žáci zlepšují reflexy pro zvládnutí reálného použití sebeobrany.

     Popularitu stylu Shaolin Hong Jia Quan zaručil i filmový průmysl v Asii a USA v druhé polovině 20. století. Stovky filmů hongkongské, taiwanské i pevninskočínské produkce nabízely divákům téměř legendárním způsobem upravené osudy historických postav - protagonistů Čínského kung fu. Diváci, především ti mladší, ovlivněni filmovým zpracováním bojového umění, zvláště pak zápasnickými dovednostmi herců, vyhledávali možnosti jak se naučit bojovým technikám a začali vyhledávat školy Čínského kung fu. Nutno říci, že filmové zpracování bojových šarvátek a ukázek je postaveno na skutečném základě bojových technik, které herci musí zvládnout. Tyto techniky jsou poté spojeny v logickém uspořádání na sebe navazujících prvků a vzájemných aplikačních technik do sparing zápasu, jimž výsledný ohromující efekt dodají moderní filmové efekty. Reálné cvičení vychází z fyzických možností každého jedince, zejména jeho přístupu k tvrdému tréninku, v neposlední řadě i k jeho talentu. Je obecně známo, že tvrdý cílevědomý přístup ke cvičení směřuje ke zlepšení fyzické kondice cvičenců a souběžně si žáci zlepšují i psychickou odolnost a sebevědomí.

© 2011 designed by Jan Klášterka